das Oeding Lied
ein Schunkelwalzer in Uerdinger Mundart

©  Text und Melodie von Andreas Otto Kickers


 


Öding hat von aldersher,
emmer joode Moot,
jeng et och ens krüz on quer,
jeng et och weer joot.
Mer send wie met Pääk geklefft,
kubbeldick anneen,
och et Daags-Profit-Jeschäft,
brengt os net utreen.
Alle Mann an Bord!
Alle Mann an Bord!
 
 
Refrain:
Öding blivt Öding, os Städtsche am Rhien,
wo köss et schönder, jemütlicher sien?
Öding blivt Öding, genau wie et wor,
Öding blivt Öding, noch hongertdusend Jöhr!
 
 
Öding mäckt sech! Denkt ens aan,
hätt sojar en Bröck!
Krewel es beteiligt dran,
äwer bloß en Stöck.
Höht! - Wo es dat Stöck am Eng?
henge an de Bahn!
Also jeht die janze Bröck
bloß os Öding aan.
En et Ärmke flöck!
En et Ärmke flöck!
 
 
Refrain:
Öding blivt Öding.... 

Startseite               zurück


© Werner Reschke /Bürgerverein Uerdingen am Rhein e.V.